เฉลิมฉลองวันสากลแห่งการลดภัยพิบัติผ่านงานชุมชน

สัตว์นับไม่ถ้วนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และพายุเฮอริเคน ด้วยการทำให้มั่นใจว่ารัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่น และเจ้าของสัตว์เตรียมพร้อมสำหรับอันตรายเช่นนี้ เราสามารถลดความทุกข์ทรมาน รวมถึงผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนได้ เราทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนในการป้องกันสิ่งใหม่ๆ และลดความเสี่ยงที่มีอยู่ซึ่งเกษตรกรและเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องเผชิญ สิ่งเหล่านี้มีความหลากหลายพอๆ กับบริบทและตัวสัตว์เอง ตั้งแต่ที่พักพิงสัตว์ที่ต้านทานพายุไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์ ไปจนถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับผู้เลี้ยงโคในเม็กซิโก ต้นแบบของความยืดหยุ่นของชุมชน ในปี 2555 ในฐานะส่วนหนึ่งของการตอบสนองของ World...